Весникар - најнови објави

Блог - најнови написи

  • Кога Православната Црква слободно соборно одлучува оставена е да плови носена од „ветрот кој дува каде што сака“ и е со исправни ставови за тоа - која е и како се исполнува Божјата волја.Соодветно на Божјата волја, на заедничките собори на верниците, Црквата како заедница на верници, пре...
  • Бидејќи Верата учи за Бог, Кој е единствениот кој е Добар, Кој е единствениот кој е Љубов, тогаш учењето преку Верата во Бог е единственото учење (Богоспознанието, Богословијата, Веронауката) кое навистина може да учи за љубовта, добродетелноста, човекољубието (хуманоста). Доколку има љубов надвор ...