Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАРАКАМЕН ВО ОБЛАСТА ЗАГРАД БИЛА ГЛАВНАТА НАСЕЛБА НА ВИНОВАТА ЛОЗА И ВИНОТО ЗА СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП

Во блиската околина на Прилеп се среќаваат голем број остатоци на материјалната култура од различни културни периоди, кои биле дел

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: