Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Гордеј се мајко Македонијо била како химна на 11-та македонска дивизија

Единаеста пешадиска македонска дивизија, која е формирана и дејствува за време на Прва Светска војна.

Единаеста пешадиска македонска дивизија, која е формирана и дејствува за време на Прва Светска војна.

Дивизијата е наследник на Македононо- Одринското Ополчение ( МООП). Составена е во најголем дел од Македонци од Вардарска Егејска и Пиринска Македонија како и македонски бегалци во Бугарија.

Командниот кадар е претежно од офицери родени во Македонија како и истакнити дејци на Македонската револуционерна организација.

Во дивизијата се праќаат и дезертерите македонци од српската и грчката армија.

Идејата за создавање на оваа дивизија иди од раководството на старото ВМОРО околку полковникот Александар Протогеров, поточно од кукушанецот мајорот Петар Дарвингов.

ГОРДЕЈ СЕ МАЈКО МАКЕДОНИЈО

Гордеј се мајко Македонијо
со својте синови герои, герои, герои!
Гордеј се мајко Македонијо
со својте синови герои, герои, герои!

Со нас е подполковник Дрангов,
в рацете држи револвер, револвер.
И тој не славно командваше
- Напред, на нож, ура, на нож, ура, ура!

Французи, Англичани бeгаaт
од наште силни налети, налети.
Оставихме техните окопи
покрити с телени мрежи, мрежи, мрежи.

И Ниш, и Пирот поминахме,
пред нас е Солун - трепери, трепери.
Насегде врага победихме,
сега се враштаме дома, дома, дома.

Гордеј се мајко Македонијо
со својте синови герои, герои, герои!
Гордеј се мајко Македонијо
со својте синови герои, герои, герои!

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: