Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Стани туѓ на улоги и маски

о. Хараламбос Пападопулос Добро, вчера цел ден имаше главоболки, мора ли да зборуваш цел ден за тоа? Утрото те заболе стомакот, и до утре ли ќе зборуваш за тоа? Имаше еден неуспех, до кога ќе се жалиш? Преку целиот твој живот ќе зборуваш за твоите непријатни детски години? За тоа, колку те онеправдувале татко ти... Continue Reading →

It looks like nothing was found at this location. Maybe try one of the links below or a search?

Скорешни написи

Архиви

Try looking in the monthly archives.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: