Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Православието во Босна и Херцеговина

ПРАВОСЛАВИЕТО ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Местоположба: Босна и Херцеговина (БиХ) е држава во југоисточниот дел на Европа, сместена на западниот дел од Балканскиот полуостров. На север, запад и југозапад граничи со Хрватска, а на исток со Србија. На југоисток граничи со Црна Гора. Површина: 51.129 км2. Број на население: Според пописните податоци од 2014 година, во […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: