Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

ВО ЦАРСТВОТО НА ТУМУЛИТЕ МЕЃУ СЕЛАТА КРУШЕВИЦА И ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Присуството на археолошките наоди од железното време во атарите на селата Чаниште и Крушевица е видно нагласено. Ова посебно се

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: