Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

ЕДЕН ИСЧЕЗНАТ СПОМЕНИК ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД ОД СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО, ПОВРЗАН СО ПРЕДАНИЕ

Oколината на селото Ореовец, Прилепско располага со бројни споменици од античкиот период. На овој простор е нагласено присуството на епиграфски

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: