Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Прилепскиот црковен катастих

ПРИЛЕПСКИОТ ЦРКОВЕН КАТАСТИХ Од трите званични и административни книги: Кодиката, Протоколната книга и Катастихот, кои биле водени при црквата „Свето Благовештение“ во Прилеп, од седмата деценија на XIX век, во црковното депо, денес во Државниот архив на Македонија – одделение Прилеп, сочувана е само книгата Катастих, и тоа во четири дела. Постоењето на повеќе од […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: