Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

КОСКИТЕ НА МОЕТО ПЛЕМЕ

Коските на моето племе Се расфрлени низ светот Како пресушено семе, Разнесено од ветар. Од него никнуваат високи кули, Кои

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: