Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Międzynarodowa konferencja we włoskim Bose

W dniach 6-9 września we włoskiej miejscowości Bose (Piemont) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Święty...

W dniach 6-9 września we włoskiej miejscowości Bose (Piemont) odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Święty Izaak z Niniwy i jego duchowe nauczanie”. Przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych i naukowcy zjechali się do monasteru po raz dwudziesty ósmy – cykl konferencji poświęconych duchowości trwa w Bose od 1993 r. (z dwuletnią przerwą spowodowaną obostrzeniami pandemicznymi).

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Kościołów lokalnych: metropolita Brukseli i Belgii, egzarcha Holandii i Luksemburga Atenagoras (Patriarchat Ekumeniczny), biskup bogorodzki Ambroży (Patriarchat Moskiewski), biskup Włoch Sylwan, biskup Bistrita Benedykt (Patriarchat Rumuński), biskup Ballsh Asti (Albania), biskup Toledo Aleksander (USA). Delegaci przekazali okolicznościowe adresy zwierzchników poszczególnych Kościołów organizatorom i słuchaczom. Na konferencji obecni byli także badacze sponad dwudziestu krajów (m.in. Włoch, Belgii, Grecji, USA, Kanady, Szwajcarii, Izraela, Gruzji, Malty, Syrii, Argentyny, Egiptu).

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentował ihumen Pantelejmon.

Uczestnicy wysłuchali wykładów światowej klasy specjalistów z zakresu patrologii i języka syryjskiego, m.in. prof. Sebastiana Brocka (Oxford, Wielka Brytania), ks. prof. Porfiriosa Georgi (Balamand, Liban), prof. Chrysostoma Stamoulisa (Saloniki, Grecja), prof. Pablo Argarate (Graz, Austria). Prelegenci mówili o życiu i twórczości św. Izaaka Syryjczyka. Poruszone zostały tematy związane z różnymi zjawiskami życia duchowego opisanymi w jego nauczaniu. Szczególną uwagę zwrócono na ponadkonfesyjne znaczenie myśli wielkiego syryjskiego ascety. Jednym z punktów spotkania była także wspólna analiza wybranych tekstów świętego w grupach tematycznych z udziałem specjalistów z języka syryjskiego.

Podczas obrad uczczono pamięć, związanego z cyklem włoskich konferencji, zmarłego niedawno metropolity Kallistosa (Ware).

 

ihumen Pantelejmon

zdjęcia: archiwum organizatorów 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: