Forums » Поддршка

Упатство за користење

 • June 14, 2016 12:04 PM CEST

  Тема со упатства за користењето и работата на Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија.

 • June 14, 2016 12:05 PM CEST

  Скратено име
  Скратеното име на Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија е МДМ - ПМ.

  Покани на познаници
  Доколку сакате да испратите покани до епоштите од свои познаници за приклучување во Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија (МДМ - ПМ), наједноставен начин е со клик на 'Покани' од изборникот горе веднаш под насловот.


  This post was edited by Сард at June 15, 2016 4:37 PM CEST