БИБЛИСКИ ПРЕБАРУВАЧ
 Пасуси  
Изрази  
Низ во
       

Пребарување: 1 Солуњаните 1:5-9
Испразни го внесеното Измени последно пребарување

1 Солуњаните 1:5-9

Претходна Книга Претходно Поглавје Отвори Цело Поглавје Следно Поглавје Следна Книга:


5зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со слово, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност; како што знаете какви бевме меѓу вас заради вас.
6И вие се угледавте на нас и на Господа, примајќи го словото во голема неволја, со радоста на Светиот Дух,
7така што им станавте пример на сите верници во Македонија и Ахаја.
8Зашто, од вас Господовото слово се разгласи не само во Македонија и Ахаја, туку вашата вера во Бога се расшири во секое место, така што нема потреба ние да зборуваме нешто.
9Имено, самите раскажуваат за нас, каков пристап имавме кон вас и како се обрнавте кон Бога од идолите, за да Му служите на живиот и вистински Бог

Претходна Книга Претходно Поглавје Отвори Цело Поглавје Следно Поглавје Следна Книга: