Слични Видеа

Да ли се римокатолици могу називати јеретицима?
Поставено од Марко Крале
Објава: 19 јуни 2016 | 0 издвоено
стави оценка
515 прегледи
Description
http://www.svedokverni.org/
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message:


1 мислење
  • Марко Крале
    Марко Крале Јасно, чисто, отворено, правилно, онака како учи спасителното учење на Православната Црква без никакви примеси на штетното широкораспространето душепогубно екуменистичко лицемерење.
    19 јуни 2016