Слични Видеа

Срамни навреди од Студентскиот пленум
Поставено од Александар Т
Објава: 01 јули 2016 | 0 издвоено
стави оценка
631 преглед
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message:


1 мислење
  • Сард
    Сард за гревој... го распаметија народот.
    01 јули 2016