Сард Други Видеа

Sveti Gavril Svetogorec (raritetna video snimka od 1979 godina)
Поставено од Сард
Објава: 10 јуни 2017 | 0 издвоено
стави оценка
394 прегледи
Description
Раритетна и досега необјавена видео снимка од Свети Гаврил Светогорец (Епископот Велички со световно име Мијалче Парнаџиев), кој на 28.5.2017 е канонизиран за светител од страна на Македонската Православна Црква. Иако светителот на снимката се гледа само неколку секунди, а останатиот дел е од Лесновскиот манастир и верници, ова е една од ретките зачувани видео снимки од овој светител. Снимката е направена во 1979 година од Димитар Николов (род. 1961) од Штип, но дури во 2017 година е дигитализирана и спасена од заборавот од страна на Александар Донски (автор на овој текст).
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message: