Слични Видеа

Сард Други Видеа

Несекојдневна крштевка во Тетово
Поставено од Сард
Објава: 09 ноември 2016 | 0 издвоено
стави оценка
576 прегледи
Description
Новинар : Елизабета Т. Јовановска Снимател : Зоран Мисајловски Монтажа : Анатоли Глигорчук Телевизија Ултра, ноември 2016
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message: