Слични Видеа

Сард Други Видеа

За средбата на Патријархот Кирил со папата Римски- Јеромонах Методиј Зинковскиј
Поставено од Сард
Објава: 05 јули 2016 | 0 издвоено
стави оценка
609 прегледи
Description
Мк превод е достапен на СС ------------------------------------------------- First Published on Feb 20, 2016 МиссияСПб: http://atrium-center.ru https://vk.com/atrium_center
URL  |  HTML code
еПошта на примателот(*):

Со запирки раздвој ги епошта (адресите) упатниците (не повеќе од 5).

Message: