Оддели

1 видео
  • 23:28
    50 години Македонското Црковно Прашање
    Поставено од Сард  .  19 август 2017
    Црквата е една. Господ не востанови многу цркви, туку една. А таа една Црква се поистоветува со единственото Тело на единиот Христос. Но, заради тоа што таа една Црква се остварува, се пројавува и ико...
    1 преглед 0 допаѓања 0 мислења 0 издвоени