Оддели

вкупно 3 видеа
 • 07:37
  ИЗЛИШНИТЕ КИЛОГРАМИ
  Поставено од Миле Миланоски  .  24 декември 2018
  Подготви: Соня Анкова Православен Видеоканал ХРАМ Из "Мисли за женската душа" Дмитрий Авдеев е православен психиатър, психотерапевт, кандидат на медицинските науки. Специализирал е богословие в Бог...
  0 прегледи 0 допаѓања 0 мислења 0 издвоени
 • 05:51
  БОГ ИМА ПЛАНОВЕ ЗА ВСИЧКИ
  Поставено од Миле Миланоски  .  24 декември 2018
  Подготви: Соня Анкова Православен Видеоканал ХРАМ П.С.: Ако искаш да разсмееш Бога, разкажи Му за плановете си ;-)
  0 прегледи 0 допаѓања 0 мислења 0 издвоени
 • 03:04
  ЧИН НА РАЗВЕНЧАВАНЕ Православен РАЗВОД по рецепта
  Поставено од Миле Миланоски  .  24 декември 2018
  Подготовка и монтаж: Соня Анкова Православен Видеоканал ХРАМ ПРАВОСЛАВЕН РАЗВОД ПО РЕЦЕПТА НА СТАРИЯ БАТЮШКА
  0 прегледи 0 допаѓања 0 мислења 0 издвоени