Весникар - најнови објави

Блог - најнови написи

  • Православната Црква кога соборно слободно со сигурност е водена од Светиот Дух и донесува исправни одлуки за тоа која е Божјата волја и како се исполнува. Црквата како заедница на верници со поуките од Светиот Дух ги утврдува правилата на христијанското живеење на заедничките собори на верниците. Но...
  • Бидејќи Верата учи за Бог, Кој е единствениот кој е Добар, Кој е единствениот кој е Љубов, тогаш учењето преку Верата во Бог е единственото учење (Богоспознанието, Богословијата, Веронауката) кое навистина може да учи за љубовта, добродетелноста, човекољубието (хуманоста). Доколку има љубов надвор ...