ПорталМК - Македонска Нација (историја) »

 • ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ МАКЕДОНЦИ

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ ...

  Comments: 0   View more...

 • Една земја на југот ќе се покаже како многу важна!

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  Ова пророштво потекнува од 17 век, негов автор е еден германски свештеник, а сега е објавено во книгата "Тајните на пророкот". Во него се опишува она што доаѓа во 21 век, за кој авторот вели дека ќе биде доба на страв и голема беда. Понатака тој раскажува дека во овој век ќе се случи ...

  Comments: 0   View more...

 • Дозвола Ѓорѓија Пулевски да собере чета борци и да се бори на страната на руската армија во Руско-турската војна

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  “За заштита на татковината од песпоштедните грабителски банди бошибозуци и Черкези, Неговото Императорско Величество Врховниот командант му дозволува на Ѓорѓија Пулевски да собере чета јунаци. Дејствувајќи самостојно, четата треба да ја помни целта за која што е собрана и во никој случај да не подигнува оружје против мирните жители обезоружени муслимани и христијани. Четата е должна да им помага на Императорските војски, непрекинато доставувајќи им податоци за бројот, расположението и движењето на турските ...

  Comments: 0   View more...

 • Документи: Како Заев ќе докажува дека сме од 1945 година

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  Проблем. Кирил, роден на првиот ден од јануари 1902 година,од село Цапари, замислете во "State of Macedonia", напишал дека е Македонец, од татко му Спиро. Замислете исто така Македонец, и мајка му, дури и таа Македонка! Татко му веројатно бил роден пред 1870 ...

  Comments: 0   View more...

 • ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ МАКЕДОНЦИ

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НА БУГАРИТЕ ИМ ПРЕЧИ ТОА ШТО СМЕ ...

  Comments: 0   View more...

 • Една земја на југот ќе се покаже како многу важна!

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  Ова пророштво потекнува од 17 век, негов автор е еден германски свештеник, а сега е објавено во книгата "Тајните на пророкот". Во него се опишува она што доаѓа во 21 век, за кој авторот вели дека ќе биде доба на страв и голема беда. Понатака тој раскажува дека во овој век ќе се случи ...

  Comments: 0   View more...

 • Дозвола Ѓорѓија Пулевски да собере чета борци и да се бори на страната на руската армија во Руско-турската војна

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  “За заштита на татковината од песпоштедните грабителски банди бошибозуци и Черкези, Неговото Императорско Величество Врховниот командант му дозволува на Ѓорѓија Пулевски да собере чета јунаци. Дејствувајќи самостојно, четата треба да ја помни целта за која што е собрана и во никој случај да не подигнува оружје против мирните жители обезоружени муслимани и христијани. Четата е должна да им помага на Императорските војски, непрекинато доставувајќи им податоци за бројот, расположението и движењето на турските ...

  Comments: 0   View more...

 • Документи: Како Заев ќе докажува дека сме од 1945 година

  Posted 2020-09-29 23:00:00 by: Сард

  Проблем. Кирил, роден на првиот ден од јануари 1902 година,од село Цапари, замислете во "State of Macedonia", напишал дека е Македонец, од татко му Спиро. Замислете исто така Македонец, и мајка му, дури и таа Македонка! Татко му веројатно бил роден пред 1870 ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (72)

  Posted 2020-09-23 07:58:31 by: Сард

  Македонскиот народ се соочува со огромни притисоци и со оваа марионетска власт предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев е на пат да го изгуби не само името, туку и државата. Заради барањето на Грција, СДСМ без дозвола на македонскиот народ само за земјата да биде членка на НАТО прво го смени името, а сега заради барањето на Бугарија, СДСМ како што изгледа е спремна да се откаже од и од македонски јазик и од македонската историјата до 1944 година. Но, за жал, тоа не го прави бидејќи има дозвола од македонскиот народ за да земјата стане членка на ЕУ, туку заради личен интерес на поединци од ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (72)

  Posted 2020-09-23 07:58:31 by: Сард

  Македонскиот народ се соочува со огромни притисоци и со оваа марионетска власт предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев е на пат да го изгуби не само името, туку и државата. Заради барањето на Грција, СДСМ без дозвола на македонскиот народ само за земјата да биде членка на НАТО прво го смени името, а сега заради барањето на Бугарија, СДСМ како што изгледа е спремна да се откаже од и од македонски јазик и од македонската историјата до 1944 година. Но, за жал, тоа не го прави бидејќи има дозвола од македонскиот народ за да земјата стане членка на ЕУ, туку заради личен интерес на поединци од ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (72)

  Posted 2020-09-23 07:58:31 by: Сард

  Македонскиот народ се соочува со огромни притисоци и со оваа марионетска власт предводена од лидерот на СДСМ Зоран Заев е на пат да го изгуби не само името, туку и државата. Заради барањето на Грција, СДСМ без дозвола на македонскиот народ само за земјата да биде членка на НАТО прво го смени името, а сега заради барањето на Бугарија, СДСМ како што изгледа е спремна да се откаже од и од македонски јазик и од македонската историјата до 1944 година. Но, за жал, тоа не го прави бидејќи има дозвола од македонскиот народ за да земјата стане членка на ЕУ, туку заради личен интерес на поединци од ...

  Comments: 0   View more...

 • Борба за воведување на македонското наречје во Солун

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Тихомир Каранфилов Во четвртото продолжението на „Жестока борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век“, бугарскиот автор Стефан Колчев Салганџиев (1847 - 1911) кој во периодот од 1868 до 1870 година, активно учествува во општествениот живот во градот и настојува во отворените училишта да се користи бугарскиот, а не македонскиот јазик, во својата книга „Личните дела и спомени за преродбата на солунските и серските Бугари, или 12 – годишната жестока нерамна борба со грчката пропаганда“ (1906), говори како заедничката борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчката пропаганда, ќе се претвори во меѓусебна борба за превземање на црковно – училишните општини, како и за наметнување на бугарскиот јазик врз македонскиот народ. Односно за борбата кој јазик ќе доминира во ново отворените училишта, како што вели авторот „бугарското или македонското ...

  Comments: 0   View more...

 • Предавството врз Александар Македонски

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Во 329 година п.н.е. Александар се вљубил и ја зел за жена Бактриската принцеза Роксана-Рошанак на Бактриски, која била ќерка на локалниот ...

  Comments: 0   View more...

 • Борба за воведување на македонското наречје во Солун

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Тихомир Каранфилов Во четвртото продолжението на „Жестока борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век“, бугарскиот автор Стефан Колчев Салганџиев (1847 - 1911) кој во периодот од 1868 до 1870 година, активно учествува во општествениот живот во градот и настојува во отворените училишта да се користи бугарскиот, а не македонскиот јазик, во својата книга „Личните дела и спомени за преродбата на солунските и серските Бугари, или 12 – годишната жестока нерамна борба со грчката пропаганда“ (1906), говори како заедничката борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчката пропаганда, ќе се претвори во меѓусебна борба за превземање на црковно – училишните општини, како и за наметнување на бугарскиот јазик врз македонскиот народ. Односно за борбата кој јазик ќе доминира во ново отворените училишта, како што вели авторот „бугарското или македонското ...

  Comments: 0   View more...

 • Предавството врз Александар Македонски

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Во 329 година п.н.е. Александар се вљубил и ја зел за жена Бактриската принцеза Роксана-Рошанак на Бактриски, која била ќерка на локалниот ...

  Comments: 0   View more...

 • Предавството врз Александар Македонски

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Во 329 година п.н.е. Александар се вљубил и ја зел за жена Бактриската принцеза Роксана-Рошанак на Бактриски, која била ќерка на локалниот ...

  Comments: 0   View more...

 • Борба за воведување на македонското наречје во Солун

  Posted 2020-09-22 23:00:00 by: Сард

  Тихомир Каранфилов Во четвртото продолжението на „Жестока борба со грчката пропаганда кон крајот на XIX век“, бугарскиот автор Стефан Колчев Салганџиев (1847 - 1911) кој во периодот од 1868 до 1870 година, активно учествува во општествениот живот во градот и настојува во отворените училишта да се користи бугарскиот, а не македонскиот јазик, во својата книга „Личните дела и спомени за преродбата на солунските и серските Бугари, или 12 – годишната жестока нерамна борба со грчката пропаганда“ (1906), говори како заедничката борба на македонскиот и бугарскиот народ против грчката пропаганда, ќе се претвори во меѓусебна борба за превземање на црковно – училишните општини, како и за наметнување на бугарскиот јазик врз македонскиот народ. Односно за борбата кој јазик ќе доминира во ново отворените училишта, како што вели авторот „бугарското или македонското ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71)

  Posted 2020-09-15 23:00:00 by: Сард

  Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71)

  Posted 2020-09-15 23:00:00 by: Сард

  Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (71)

  Posted 2020-09-15 23:00:00 by: Сард

  Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (70)

  Posted 2020-09-09 08:25:04 by: Сард

  Драган Богадановски (18.09.1929 – 31.05.1998) е еден од најпознатите македонски политички дисиденти по Втората светска војна. Во 1950 година ја напуштил земјата откако тогашните југословенски власти му забраниле да студира поради иницијативата за ортварање на „Македонски студентски клуб“ во Белград. Цели три децении потоа бил во челните редови на македонската патриотска емиграција. Тој е идеолог и еден од оснивачите на ВМРО ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (70)

  Posted 2020-09-09 08:25:04 by: Сард

  Драган Богадановски (18.09.1929 – 31.05.1998) е еден од најпознатите македонски политички дисиденти по Втората светска војна. Во 1950 година ја напуштил земјата откако тогашните југословенски власти му забраниле да студира поради иницијативата за ортварање на „Македонски студентски клуб“ во Белград. Цели три децении потоа бил во челните редови на македонската патриотска емиграција. Тој е идеолог и еден од оснивачите на ВМРО ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (70)

  Posted 2020-09-09 08:25:04 by: Сард

  Драган Богадановски (18.09.1929 – 31.05.1998) е еден од најпознатите македонски политички дисиденти по Втората светска војна. Во 1950 година ја напуштил земјата откако тогашните југословенски власти му забраниле да студира поради иницијативата за ортварање на „Македонски студентски клуб“ во Белград. Цели три децении потоа бил во челните редови на македонската патриотска емиграција. Тој е идеолог и еден од оснивачите на ВМРО ...

  Comments: 0   View more...

 • Апел на привремена Влада на Македонија – „Единство“ (21 мај 1880 год.)

  Posted 2020-09-08 23:00:00 by: Сард

  ПРАВЕДНИТЕ БАРАЊА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ИСПОЛНАТ СО БРЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 23 ОД БЕРЛИНСКИОТ ДОГОВОР. ПАРОЛАТА Е МАКЕДОНИЈА НА ...

  Comments: 0   View more...

 • Апел на привремена Влада на Македонија – „Единство“ (21 мај 1880 год.)

  Posted 2020-09-08 23:00:00 by: Сард

  ПРАВЕДНИТЕ БАРАЊА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ДА СЕ ИСПОЛНАТ СО БРЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 23 ОД БЕРЛИНСКИОТ ДОГОВОР. ПАРОЛАТА Е МАКЕДОНИЈА НА ...

  Comments: 0   View more...