ПорталМК - Македонска Нација (историја) »

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (60)

  Posted 2020-06-30 23:01:20 by: Сард

  Манојил Мане Јаковлевски со својот патриотизам, со својата љубов кон Македонија, како и со своите допринос кон земјата и партијата ВМРО ДПМНЕ, беше пример и даваше огромен поттик за младите. Познат во партијата ВМРО ДПМНЕ како Надвојводата, тој стана идол на македонската младина. Тој стана икона во поновата историја на македонската борба за осамостојување и создавање на суверена и независна македонска ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (60)

  Posted 2020-06-30 23:01:20 by: Сард

  Манојил Мане Јаковлевски со својот патриотизам, со својата љубов кон Македонија, како и со своите допринос кон земјата и партијата ВМРО ДПМНЕ, беше пример и даваше огромен поттик за младите. Познат во партијата ВМРО ДПМНЕ како Надвојводата, тој стана идол на македонската младина. Тој стана икона во поновата историја на македонската борба за осамостојување и создавање на суверена и независна македонска ...

  Comments: 0   View more...

 • Ништожник е оној кој има подобар пријател од својата татковина

  Posted 2020-06-30 23:00:00 by: Сард

  Лоза е списание на македонската емиграција во Бугарија, што се појавил во 1892 година во Софија како орган на Младата македонска книжевна дружина. Списанието „Лоза“ се појавува откако во Солун пропаднал уште еден обид на Македонците за создавање на свој културен центар. Дел од соработниците на солунското списание „Книжици за прочит“ се преориентирале во кругот на „Лоза“. Меѓу нив се: Ѓорче Петров, Антон Поп Стоилов, Ефтим Спространов и други. Меѓу соработниците на „Лоза“ се и: Коста Шахов, Георги Баласчев, Петар Поп Арсов и ...

  Comments: 0   View more...

 • Во Александрија, Птоломеј ја воспоставил новата македонска династија

  Posted 2020-06-30 23:00:00 by: Сард

  Таму тој се зафатил со изградба на библиотека и повторно го вовел македонскиот систем на владеење, со македонскиот јазик како официјален јазик во царството. Македонскиот јазик станал јазик на трговците, дворците и наследниците, кои се стремеле да стануваат владетели на одделни кралства во евроазиската ...

  Comments: 0   View more...

 • Ништожник е оној кој има подобар пријател од својата татковина

  Posted 2020-06-30 23:00:00 by: Сард

  Лоза е списание на македонската емиграција во Бугарија, што се појавил во 1892 година во Софија како орган на Младата македонска книжевна дружина. Списанието „Лоза“ се појавува откако во Солун пропаднал уште еден обид на Македонците за создавање на свој културен центар. Дел од соработниците на солунското списание „Книжици за прочит“ се преориентирале во кругот на „Лоза“. Меѓу нив се: Ѓорче Петров, Антон Поп Стоилов, Ефтим Спространов и други. Меѓу соработниците на „Лоза“ се и: Коста Шахов, Георги Баласчев, Петар Поп Арсов и ...

  Comments: 0   View more...

 • Во Александрија, Птоломеј ја воспоставил новата македонска династија

  Posted 2020-06-30 23:00:00 by: Сард

  Таму тој се зафатил со изградба на библиотека и повторно го вовел македонскиот систем на владеење, со македонскиот јазик како официјален јазик во царството. Македонскиот јазик станал јазик на трговците, дворците и наследниците, кои се стремеле да стануваат владетели на одделни кралства во евроазиската ...

  Comments: 0   View more...

 • Грција дава наредба до сите Македонци-1924 г.

  Posted 2020-06-23 23:00:00 by: Сард

  Веднаш после напуштањето на Франција од Беломорска Македонија во 1924 г. Целосната контрола ја добива Грција дава наредба до сите Македонци: Да прекинат сите дејности и соработки со ВМРО и Егзархијата. И да почнат да зборат Грчки ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (59)

  Posted 2020-06-23 23:00:00 by: Сард

  Маноил Мане Јаковлевски кој учествува во основањето на ВМРО ДПМНЕ и во ширење на партиската мрежа во земјата и странство, со право го сметаат за енциклопедија на партијата. Огромниот број на документи од тој период па до денес само го потврдуваат неговиот голем допринос во развојот не само на партијата, а со тоа и на заживување на повеќепартискиот живот и на демократските процеси во ...

  Comments: 0   View more...

 • Грција дава наредба до сите Македонци-1924 г.

  Posted 2020-06-23 23:00:00 by: Сард

  Веднаш после напуштањето на Франција од Беломорска Македонија во 1924 г. Целосната контрола ја добива Грција дава наредба до сите Македонци: Да прекинат сите дејности и соработки со ВМРО и Егзархијата. И да почнат да зборат Грчки ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (59)

  Posted 2020-06-23 23:00:00 by: Сард

  Маноил Мане Јаковлевски кој учествува во основањето на ВМРО ДПМНЕ и во ширење на партиската мрежа во земјата и странство, со право го сметаат за енциклопедија на партијата. Огромниот број на документи од тој период па до денес само го потврдуваат неговиот голем допринос во развојот не само на партијата, а со тоа и на заживување на повеќепартискиот живот и на демократските процеси во ...

  Comments: 0   View more...

 • МИХАЈЛО (МАЈКЛ) ПУПИН И НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ВО ВЕВЧАНИ

  Posted 2020-06-17 06:26:52 by: Сард

  Ние Македонците во етничка Македонија и насекаде по свeтот, заедно со нашите соседни нации и држави, треба да бидеме горди што бројни факти од досегашните историски, научни, културолошки, археолошки и иселенички наоди и вистини потврдиле, дека на голем број личности со балканско, европско и светско значење, корените  им се и од ...

  Comments: 0   View more...

 • МИХАЈЛО (МАЈКЛ) ПУПИН И НЕГОВИТЕ МАКЕДОНСКИ КОРЕНИ ВО ВЕВЧАНИ

  Posted 2020-06-17 06:26:52 by: Сард

  Ние Македонците во етничка Македонија и насекаде по свeтот, заедно со нашите соседни нации и држави, треба да бидеме горди што бројни факти од досегашните историски, научни, културолошки, археолошки и иселенички наоди и вистини потврдиле, дека на голем број личности со балканско, европско и светско значење, корените  им се и од ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (58)

  Posted 2020-06-16 23:00:00 by: Сард

  Мане Јаковлески е еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ и има големи заслуги за развојот на партијата и шерењето на нејзината мрежа, како во земјата така и во дијаспората. Како на свое чедо, тој на секој можен начин ја помагал партијата и ги спроведувал најтешките задачи. Тој бил иницијатор, организатор и активно учествувал во формирањето на општинските комитети. Истовремено со лични средства ги помагал овие активности. За својот огромен партиски ангажман некои од ветерани сметаат дека Мане требал да има видно место во ...

  Comments: 0   View more...

 • Македонија, мојот копнеж – Манојил Мане Јаковлески (58)

  Posted 2020-06-16 23:00:00 by: Сард

  Мане Јаковлески е еден од основачите на ВМРО ДПМНЕ и има големи заслуги за развојот на партијата и шерењето на нејзината мрежа, како во земјата така и во дијаспората. Како на свое чедо, тој на секој можен начин ја помагал партијата и ги спроведувал најтешките задачи. Тој бил иницијатор, организатор и активно учествувал во формирањето на општинските комитети. Истовремено со лични средства ги помагал овие активности. За својот огромен партиски ангажман некои од ветерани сметаат дека Мане требал да има видно место во ...

  Comments: 0   View more...

 • Апел од македонските патриоти до народните пратеници- 1914 г.

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  „Ние ви изјавуваме дека ние, Македонците, не сме Срби, не сме Бугари и не сме Грци. Но нашето срце е отворено за љубов и вечно пријателство спрема сите вас. Одречете се само од она што во занесот на озлобувањето, предизвикано од подмолните интриги на нашите општи непријатели, сте го зеле со меч и што можете да го задржите за себе само со силата на оружјето. Ставете го правото на она место што му припаѓа - над егоистичните сметки и насилства. И дајте ни нам, на Македонците, можност да го организираме својот живот во родната земја, во согласност со нашите интереси. Не пречете и` на Македонија да стане целосна, самостојна, независна. Слободата на Македонија ќе ви донесе мир; таа ќе стави крај на непријателството меѓу Балканците“ – пишуваат македонските патриоти до народните пратеници на Бугарија, Србија и Грција во 1914 ...

  Comments: 0   View more...

 • ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска ...

  Comments: 0   View more...

 • ДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ГРК?

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  ДАЛИ ГРКОТ ЗОРБА БИЛ ВИСТИНСКИ ...

  Comments: 0   View more...

 • ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска Македонија

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  ЦИА: Москва барала спојување на Вардарска и Егејска ...

  Comments: 0   View more...

 • Апел од македонските патриоти до народните пратеници- 1914 г.

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  „Ние ви изјавуваме дека ние, Македонците, не сме Срби, не сме Бугари и не сме Грци. Но нашето срце е отворено за љубов и вечно пријателство спрема сите вас. Одречете се само од она што во занесот на озлобувањето, предизвикано од подмолните интриги на нашите општи непријатели, сте го зеле со меч и што можете да го задржите за себе само со силата на оружјето. Ставете го правото на она место што му припаѓа - над егоистичните сметки и насилства. И дајте ни нам, на Македонците, можност да го организираме својот живот во родната земја, во согласност со нашите интереси. Не пречете и` на Македонија да стане целосна, самостојна, независна. Слободата на Македонија ќе ви донесе мир; таа ќе стави крај на непријателството меѓу Балканците“ – пишуваат македонските патриоти до народните пратеници на Бугарија, Србија и Грција во 1914 ...

  Comments: 0   View more...

 • Аристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар Македонски

  Posted 2020-06-09 23:00:00 by: Сард

  Аристотел избркан од Атина зошто бил пријател на нивниот непријател Александар ...

  Comments: 0   View more...

 • Илинденските топчиња изработени од монасите на Бигорскиот Манастир

  Posted 2020-06-02 23:00:00 by: Сард

  За „Македонска нација“ ги изнесе своите сеќавања 93 годишниот Блаже Јанкуловски-24 Јуни 2009 ...

  Comments: 0   View more...