БлогМК - Прохор »

 • Without Christ this life has no meaning – Fr. Gavril Galev

  Posted 2021-05-06 07:46:13 by: Сард

  ~+~ The Resurrection of Christ is the only meaning of life. There is no other meaning, there is no other truth outside of Christ and His resurrection. Without Christ, this life is in vain. That is why Christ should be the center of our life, and His resurrection a major event. May our whole life ...

  Comments: 0   View more...

 • Без Христа овој живот нема смисла – о. Гаврил Галев

  Posted 2021-05-05 16:02:22 by: Сард

  Воскресението Христово е единствената смисла на животот. Нема друга смисла, нема друга вистина надвор од Христос и Неговото воскресение. Без Христос, овој живот е залуден. Затоа Христос треба да ни биде центар на животот, а неговото воскресение главен настан. Цел наш живот да ни биде во Неговото Воскресение. Што значи тоа? Тоа значи, секогаш да ...

  Comments: 0   View more...

 • Resurrection of Christ – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-05-03 09:56:37 by: Сард

  ~+~ In the beginningless beginning of all things was the Hypostasis (Individual reality, Person) of the Word, and the Word was in God the Father – from whom He was born before the ages, and the Word was God – the Son of God, consubstantial and equal in glory with the Father. He was in ...

  Comments: 0   View more...

 • Воскресение Христово – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-05-03 09:46:25 by: Сард

  ~+~ Во беспочетниот почеток на сѐ беше Ипостасот на Словото и Словото беше во Бог и Отец – од Кого предвечно се раѓа, и Словото беше Бог – Син Божји, едносуштен и еднославен со Отецот. Тој и во почетокот без почеток, и при создавањето на светот и на човекот – според икона и подобие Божјо, ...

  Comments: 0   View more...

 • Христос е новиот Адам Кој ги зеде нашите гревови и слабости, и ги прикова на Крст  –  о. Гаврил Галев

  Posted 2021-04-26 16:11:12 by: Сард

                  Денешниот ден, познат кај нашиот народ како Цветници, овде Palm Sunday, е всушност предпразништво, голем ден пред најголемиот, Воскресението Христово. Објавувањето на Царот Израилев, Он кој што ги зеде на себе нашите гревови и ги понесе нашите слабости, излезе да пострада заради нас, да биде исмеан, да ...

  Comments: 0   View more...

 • Palm Sunday – Metropolitan of Strumica, Naum

  Posted 2021-04-25 10:42:26 by: Сард

  ~ + ~  The time has finally come for the words of Christ about His suffering to be fulfilled, and He is coming to Jerusalem. And finally we realise that His Kingdom is not of this world: “My kingdom is not of this world; if My kingdom were of this world, then My servants would ...

  Comments: 0   View more...

 • Цветници – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-04-25 10:40:05 by: Сард

  ~+~  Конечно дојде времето да се исполнат Христовите зборови за Неговото страдање и Тој доаѓа во Ерусалим. И, конечно сфаќаме дека Неговото Царство не е од овој свет: „Моето царство не е од овој свет; ако беше царството Мое од овој свет, тогаш Моите слуги би Ме бранеле…“ (Јован 18, 36). Занемува човековиот разум пред ...

  Comments: 0   View more...

 • Лазарева сабота. Воскресение пред Воскресението – o. Гаврил Галев

  Posted 2021-04-24 15:16:34 by: Сард

  Воскресението на Лазар, кој веќе четири дена бил умрен, е настан кој не води кон централниот настан во историјата на човештвото, што е и нај битното во нашиот живот, а тоа е воскресението и верата во вистинитоста на воксреснието. До тогаш, до Исуса Христа, до воскесението на Богочовекот Исус Христос, смртта беше загатка која што ...

  Comments: 0   View more...

 • Lazarus Saturday. Resurrection before the Resurrection – Fr. Gavril Galev

  Posted 2021-04-24 10:01:09 by: Сард

  ~+~ The resurrection of Lazarus, who had been dead for four days, is an event that leads us towards the central event in the history of mankind, which is the most important in our lives, and that is the resurrection and the belief in the truth of the resurrection. Up until then, until Jesus Christ, ...

  Comments: 0   View more...

 • Не знаете што барате! – о. Гаврил Галев

  Posted 2021-04-22 16:48:35 by: Сард

  “ Не  знаете што барате” Недела на Св. Марија Египетска Марко 10, 32–45 ~+~ “Не знаете што барате” е одговорот кој што Господ Исус Христос им го дал на неговите ученици Јаков и Јован и кој после двеилјади години сеуште е актуелен. Преку нив можеме и ние да се препознаеме, зашто и после две илјади ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of Saint Mary of Egypt – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-04-20 12:10:04 by: Сард

  ~+~ Refer: Mark 10, 32-45   “Then He took the twelve aside again and began to tell them the things that would happen to Him. “Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and scribes, and they will condemn Him to death, and deliver ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на света Марија Египетска – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-04-20 11:58:58 by: Сард

  ~+~ Марко 10, 32–45 „И кога ги повика повторно дванаесетте, почна да им зборува за она што ќе се случи со Него. Ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот Човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците, и ќе Го осудат на смрт и ќе Го предадат на незнабошците. И ќе Го исмеат, и ќе ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica, Naum: Sunday of St. John of the Ladder

  Posted 2021-04-11 11:11:47 by: Сард

  ~+~ Refer: Mark 9, 14-31   Ascetic faith and trust in God is one thing, and faith through grace is another. Ascetic prayer is one thing and graceful prayer is another. Ascetic love for our neighbours (fellow man) is one thing, and graceful love is another. The same applies for the struggle in all other ...

  Comments: 0   View more...