Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Службата за Въведение Богородично: утринната на български

ВЪВЕДЕНИЕ БОГОРОДИЧНО Утринната по минея На утринната, на Бог Господ, тропар, гл.4, три пъти: Днес е предобразът на Божието благоволение и предвестието на човешкото спасение: в Божия храм Девата тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние гръмогласно да извикаме: Радвай се, изпълнение на Създателевия промисъл. Малка ектения Първи седален, гл. 1, по Лик ангелский: Плодът на праведните Йоаким и Анна се принася на Бог в светия храм – невръстната по плът кърмилница на нашия живот, която свещеникът Захария благослови, нека всички с вяра да я ублажим като майка на Господ! Слава..., и сега..., същия. Втори седален, гл. 4, по Удивися Иосиф:

Преди да бъдеш зачената, Чиста, ти си посветена на Бога и сега, след като си родена на земята, си Му принесена в дар, изпълнявайки отеческото обещание. Чисто предадена в божествения храм от детинство със свещи на радост, бидейки сама истински божествен храм, ти се показа съсъд на недостъпната и божествена Светлина. Наистина е велико твоето въвеждане, единствена Богоневесто и Приснодево.

Слава..., и сега..., същия.

Полиелей и величания

Малка ектения

Седален след полиелея, гл. 8, по Повеленное тайно:

Да се радва песнописецът Давид и да ликува Йоаким с Анна, защото от тях произлезе свята рожба – Мария, светоносната божествена свещ, и с радост влиза в храма; като я видя, Варахиевият син я благослови и радостно извика: Радвай се, чудо всемирно!

Слава, и сега, същия:

Степенни (стъпални), глас 4.

Антифон 1-ви, повтаряме стиховете:

От моята младост много страсти ме нападат, но Сам Ти ме защити и спаси, Спасителю мой.

Ненавиждащите Сион, засрамете се от Господ, защото ще бъдете изсушени като трева от огън.

Слава...: Чрез Светия Дух се оживява всяка душа и чрез очистване се извисява, свещенотайнствено засиява пред троичната Единица. 

И ныне...: От Светия Дух текат благодатните струи, които напояват за плодоносене цялото творение.

Прокимен, гл. 3: Душата ми величае Господ и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. (Лука 1:46-47)

Стих: Задето Той милостно погледна унизеността на рабинята си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове. (ст. 48)

Евангелски чин (четиво от Лука 1:39-49, 56)

В ония дни стана Мариам и отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев, и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата ѝ; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това – да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа. И рече Мариам: душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо и свето е името Му. И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

След 50-ти псалом, вместо Молитвами Бого­ро­дици, 

Слава..., гл. 2: Днес храмът одушевен на великия Цар в храма влиза, за да му се при­гот­ви като божествено жилище: хора, веселете се!

И сега...: същото. 

и веднага: Помилвай ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. 

Стихирата на празника, гл. 4:

Днес Боговместимия храм – Богородица, в храмът Господен се довежда и Захарий я приема; днес Святая Святих се радва и ангелският лик тайнстве­но тържествува. С тях и ние, празнуващите днес, с Гавриил да извикаме: Рад­вай се, Благодатна, Господ е с тебе, защото имаш велика милост!

Литийна молитва (дяконът)

Канон 

Кондак, гл. 4: Пречистият храм на Спасителя, драгоценния чертог и Дева, свещеното съкровище на Божията слава, днес се въвежда в дома Господен, като въвежда със себе си благодатта, която е в Божествения Дух, Божиите ангели я възпяват: тази е небесната скиния.

Икос: Като гледам неизречените и Божествени тайни, които видимо и явно изпълват Дева, се радвам, и се мъча да разбера странният и неизказан образ: как, Чиста, се яви единствена избрана от всички видими и разумни твари? Затова и като искам да я възхваля, се смущавам много с ум и слово, но като дръзвам, проповядвам и величая: Тя е небесното селение!

В този месец, в двадесет и първия ден, празнуваме Входа в храма на пресветата Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария. По нейните свети молитви, Господи, помилуй и спаси нас! Амин.

Първи Катавасии на Рождество: Христос раждается, гл. 1

От св. Козма Маюмски 

Катавасиите са взети от сайта на храм „Св. Троица“ – Пловдив.

1.Христос се ражда – славете Го! Христос слиза от небесата – посрещнете Го! Христос е на земята – издигнете се! Пейте на Господа, цяла земьо, Люде, радостно Го възпейте, защото се прослави!

3.Да възкликнем към Христос Бог – Родения непостижимо от Отцапреди всички векове Син, Който в последните дни се въплъти безсеменно от Дева: Свят си, Господи, Който възвиси нашия род!

4.Христе, Който си израстък от Иесеевия корен и цвят от него, произлязъл си от Дева, сенчеста и прохладна планина. Ти, безтелесният Бог, си дошъл при нас, въплъщавайки се от непозналата мъж (Мария), слава на Твоята сила, Господи!

5.Като Бог на мир и Отец на щедрости, Ти си ни изпратил Ангела (Вестителна Твоя велик съвет, Който ни носи мир. И наставени със светлината на богопознанието, бодърстващи от дълбината на нощта, Те славословим, Човеколюбче.

6.Морското чудовище освободи Йона като младенец от утробата си, невредим, какъвто го беше погълнал. Така и Бог Слово, вселил се в Дева и приел плът, излезе от нея, запазвайки девството ѝ неповредено.

7.Момците, възпитани в почитане на истинския Бог, презряха нечестивата царска заповед, и като не се уплашиха от огнената стихия, стояха сред пламъка и пееха: „Благословен си, Боже, на отците ни!”

8.Възхваляваме, благословяме, покланяме се на Господ, като Го възпяваме и прославяме през всички векове.

Свърхестествено чудо изобразява даващата прохлада пещ:
както не изгори хвърлените в нея юноши,
така и огънят на Божеството не изгори утробата на Дева
когато слезе в нея.
Затова прославяйки Бога, да възкликнем:
„Всяка твар да благославя Господа и да Го превъзнесе во веки!“

Дяконът: Богородицата и майка на Светлината с песни да възвеличим!

Не пеем Честнейшую, а припе­ва на празника:

Ирмос: Чудо свръхестествено: пещта се показа росодателна, защото не прие да опали юношите, както и огънят на Божеството не опали Девата, когато влезна в нейната утроба. Затова пеейки казваме: всяка твар да благослови Господ, и да Го превъзнася през всички векове.

Припев: Ангелите, като видяха входът на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: На одушевения Божи кивот никак да не се докосва скверна ръка, а пък устните на верните непрестанно да възпяват Богородица с гласа на ангела, с радост да извикат: наистина си по-висша от всички, Дево чиста!

Припев: Ангелите, като видяха входът на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: Чиста майко Божия, тъй като имаш красотата на душата си ясна и блестяща, и тъй като си пълна с Божията благодат от небето, винаги озаряваш с вечна светлина онези, които викат с радостно сърце: наистина си по-висша от всички, Дево чиста!

Припев: Ангелите, като видяха входът на Пречистата, се удивиха, когато Дева влезе в Святая Святих.

Ирмос: Твоето чудо се издига по-високо от силата на речта, чиста Богородице. Защото отвъд всякакъв разум разбирам, че твоето тяло по никакъв начин не е допуснало потока на греха. Затова с благодарност викам: наистина си по-висша от всички, Дево чиста!

Припев: Ангели и хора, нека всички почитаме Входа на пречистата, когато Девата влезе в Святая Святих.

Ирмос: По чудесен начин Законът те е предопределил, Чиста, като съсъд и скиния, духовен кивот и жезъл на Аарон и завесата, неразрушим храм и Божия врата. Така ни учи всички да викаме: наистина си по-висша от всички, Дево чиста!

Песен 9

Величай, душе моя, по-честитата и по-славната от небесните войнства.

Странно и преславно тайнство виждам: небето като пещера, престолът херувимски като Дева, а яслите като легло, в което легна невместимият Христос Бог, Когото възпявайки величаем.

Светилен, по Жени услишите: 

Да възхвалим верно Мария, Божието дете, която в древността съслови­ето на пророците предвъзвести като стомна и жезъл, и скрижал, и несечена планина, защото днес се въвежда в Святая Святих за да се възпитава в Господа. (три пъти)

Хвалитни стихири на Всякое дихание, на 4, гл. 1, по Небесних чинов

Всичко, що диша, да хвали Господ. Хвалете Господ от небесата; Хвалете Го във висините. На Тебе, Боже, подобава песен.

Хвалете Го, всички Негови ангели; хвалете Го, всичките Му сили. На Тебе, Боже, подобава песен.

Стих: Хвалете Го поради Неговото могъщество, хвалете Го поради голямото Му величие. (Пс. 150:2)

Свещениците като светло провождаха винаги Девата, пророчествуваха с Духа бъдещето: въпреки, че Богородица е Божи храм, тя се въвежда в храма като младенец, за да прослави девството.

Стих: Хвалете Го с тръбен звук, хвалете Го с псалтир и гусли. (Пс. 150:3)

Богородица наистина се яви на света като обещание на Светият Дух и като благославен плод, който превишава всички. Пазена от Божествения Дух, тя се привежда благочестно в храма Божий, и така родителите й изпълняват молитвата си.

Стих: Хвалете Го с тимпан и хора̀, хвалете Го със струни и орга̀ни (флейти). (Пс. 150:4)

Като си възпитана вярно с небесен хляб в храма Господен, Дево, родила си за света Хлябът на живота – Словото, за Него тайнствено си се предварително сгодила чрез Духа, като избран храм и всенепорочен, сгодена от Бога и Отца. 

Стих: Хвалете Го със звучни кимвали, хвалете Го с кимвали гръмогласни. Всичко, що диша, да хвали Господа! (Пс. 150:5-6)

Да се отвори вратата на богоприятния храм, храмът на Царя на всички и Негов престол, защото Той днес със слава приема от Него избраната за своя Майка, която Йоаким възлага да се освети от Господа.

Слава, и сега, гл. 2, от Леонта майстора:

Днес в храма се привежда всенепорочната Дева, в дома на царя на всички – Бога, и хранителя на целия наш живот: днес най-чистата светиня, като тригодишна юница се въвежда в Святая Святих. Да я възпеем както ангела: Радвай се, единствена от жените благословена!

Велико славословие

Тропар, гл. 4, веднъж

Днес е предобразът на Божието благоволение и предвестието на човешкото спасение: в Божия храм Девата тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние гръмогласно да извикаме: Радвай се, изпълнение на Създателевия промисъл.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: