Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Uroczystości św. Maksyma w Gorlicach

5 września w wigilię niebiańskiego wspomnienia św. Maksyma, w gorlickiej katedrze, rozpoczyna się całonocne czuwanie,...

5 września w wigilię niebiańskiego wspomnienia św. Maksyma, w gorlickiej katedrze, rozpoczyna się całonocne czuwanie, któremu przewodniczy arcybiskup lubelski i chełmski Abel. Hierarsze asystuje arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, duchowieństwo diecezji, jak i przybyli goście z Bielska Podlaskiego oraz Supraśla. Śpiewa Męski Chór Diecezjalnego Ośrodka Kultury w Gorlicach –  „Kliros” pod kierownictwem ks. Jarosława Grycza.

W sam dzień święta o godzinie 600 odprawiona została św. Liturgia, podczas której modli się ponad 50 wiernych. Następnie duchowni sprawują obrzęd małego poświęcenia wody i akatyst do św. Maksyma przed Jego świętymi relikwiami (Moszczami).

O godzinie 945 rada parafialna i proboszcz gorlickiej katedry ks. mitrat Roman Dubec witają hierarchów przybyłych na gorlickie uroczystości. Rozpoczyna się św. Liturgia, której przewodniczy metropolita żytomierski i nowograd-wołyński Nikodem (Ukraina) wraz z arcybiskupem lubelskim i chełmskim Ablem, arcybiskupem przemyskim i gorlickim Paisjuszem, w asyście 14 duchownych i 2 protodiakonów.

Po Ewangelii z pouczającym płomiennym słowem, do ponad 350 wiernych zebranych w świątyni, zwrócił się metropolita Nikodem.

Uroczystą św. Liturgię upiększa swym modlitewnym śpiewem chór katedry Świętej Trójcy w Gorlicach p/d ks. Jarosława Grycza.

Po zakończeniu Liturgii i uroczystej procesji, z relikwiami św. Maksyma, wokół gorlickiej cerkwi, ordynariusz Diecezji Przemysko – Gorlickiej, arcybiskup Paisjusz podziękował hierarchom za wspólną modlitwę i trud przybycia do Gorlic. Jego Ekscelencja dziękuje także duchowieństwu diecezji, oraz gościnnie przybyłym księżom. Arcybiskup Paisjusz słowa wdzięczności wyraził także diecezjalnemu Bractwu Młodzieży Prawosławnej za zorganizowanie pieszej pielgrzymki ze Zdyni do Gorlic – przeszliście drogą, którą stąpał święty Maksym i zaświadczyliście możnym tego świata, że św. Prawosławie żyje! pielgrzymom z Podlasia, a w szczególności zorganizowanym grupom pod przewodnictwem Jerzego Jaszczuka i matuszki Marii Bogus. Zwracając się do metropolity Nikodema arcybiskup Paisjusz podkreślił, że na początku XX wieku młody Maksym Sandowicz udał się do Żytomierza, aby tam z błogosławieństwa metropolity Antoniego (Chrapowickiego) rozpocząć naukę w prawosławnym seminarium duchownym i z rąk tego wielkiego hierarchy przyjąć święcenia, a dzisiaj metropolita żytomierski przybył do Gorlic, żeby pokłonić się Jego relikwiom. W znak wdzięczności za przybycie arcybiskup Paisjusz nagrodził zacnego gościa Medalem św. Maksyma i podarował mu ikonę świętego. Dziękując za obecność i wspólną modlitwę ordynariusz podarował arcybiskupowi Ablowi Jaworską ikonę Matki Bożej.

Metropolita Nikodem zwracając się jeszcze raz do hierarchów i wiernych podkreślił, iż uczestnictwo w dzisiejszym wspomnieniu pamięci św. Maksyma było dla niego wielkim duchowym przeżyciem. Wręczył także władyce Paisjuszowi ikonę Św. Ewmeniusza Żytomirskiego z cząstką Jego relikwii.

Następnie arcybiskup Abel w imieniu wszystkich zebranych podziękował arcybiskupowi Paisjuszowi i Jego najbliższym pomocnikom za godne niesienie świadectwa św. Prawosławia na umęczonej podkarpackiej ziemi. Pozdrowił także arcybiskupa ordynariusza z piątą rocznicą intronizacji na tron prawosławnych biskupów Diecezji Przemyskiej oraz wręczył biskupią panagię.

Na zakończenie głos zabrał proboszcz katedry ks. mitrat Roman Dubec. Podziękował hierarchom za przybycie i celebrowanie świątecznych nabożeństw, pielgrzymom za trud przybycia do relikwii naszego wielkiego orędownika, wiernym za obecność i zaangażowanie w organizację tegorocznego święta, a chórom pd. ks. Jarosława Grycza za piękny śpiew. Wszyscy pielgrzymi zostali zaproszeni na poczęstunek w sali domu diecezjalnego.

Po tej wielkiej uczcie wiary przybyli rozeszli się do swych domów odnowieni duchowo, aby nieść światu prawdę zbawiennej wiary ze słowami modlitwy na ustach:

Święty Maksymie módl się do Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, aby napełnił serca ludzi prawosławnych miłością do Cerkwi  i zdecydowaniem, aby mocno trzymali się Wiary ojców…

 

ks. prot. Andrzej Grycz
zdjęcia: autor, Jakub Antonowicz

 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: