Форуми » Поддршка

Упатство за користење

  • 18 постови
  14 јуни 2016 12:04:58 CEST

  Тема со упатства за користењето и работата на Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија.

  • 18 постови
  14 јуни 2016 12:05:07 CEST

  Скратено име
  Скратеното име на Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија е МДМ - ПМ.

  Покани на познаници
  Доколку сакате да испратите покани до епоштите од свои познаници за приклучување во Македонската Друштвена Мрежа - Православна Македонија (МДМ - ПМ), наједноставен начин е со клик на 'Покани' од изборникот горе веднаш под насловот.


  Овој пост е изменет од Сард на 15 јуни 2016 16:37:40 CEST