Сард's Album: Најубаво на земјата

Децата и крстот.